Analyses
Retail Shelf Planner
Professionele schappenplannen voor iedereen
Voorbeelden van visuele en financiële analyses
Onderstaande voorbeelden van visuele en financiële analyses geven een indruk van de functionaliteiten die Retail Shelf Planner biedt ter ondersteuning van de beslissingen die genomen moeten worden bij het vaststellen van het optimale assortiment en het toekennen van de beschikbare verkoopruimte.

Analysis Sample 1


Beste/Slechtste Analyse

In dit voorbeeld worden de best verkopende producten die samen 20% van de omzet genereren in groen weergegeven. De slechtst presterende producten, hier ook 20%, zijn in het rood.

De gebruiker kiest bij deze analyse de variabele (omzet, winst, volume) en de percentages.

Het is eventueel ook mogelijk alleen de beste of alleen de slechtste producten er uit te lichten.

Aan de hand van deze analyse kan gecontroleerd worden of de meest kostbare schapruimte (= ooghoogte) inderdaad toegekend wordt aan de meest "belangrijke" producten.

Analysis Sample 2Voorraad Analyse

Bij de voorraad analyse wordt de werkelijke schapvoorraad vergeleken met de voorraad die nodig is om aan de doelstellingen te voldoen, rekening houdend met de ingegeven logistieke variabelen en de verwachte consumentenvraag.

De gebruiker stelt bij deze analyse de acceptabele marges vast, waarna Retail Shelf Planner de producten volgens die voorwaarden kleurt:
  • Donker Rood: een zware mate van onderbevoorrading
  • Licht Rood: een lichte mate van onderbevoorrading
  • Wit: het product heeft voldoende schapvoorraad om aan de doelstellingen te voldoen
  • Licht Groen: een lichte mate van overbevoorrading
  • Donker Groen: een zware mate van overbevoorrading
Aan de hand van deze analyse kunnen Out-of-Stocks teruggebracht worden (= meer omzet) en te grote hoeveelheden voorraad verminderd worden (= verlaging van voorraadkosten, minder verlies door overschrijding uiterste verkoopdatum en vrijmaken ruimte voor nieuwe producten).

Analysis Sample 3Quadrant Analyse

In dit voorbeeld worden de de variabelen Marge en Volume tegen elkaar uitgezet en de prestaties van elk product vergeleken met het gemiddelde van de hele categorie. De resulterende 4 kwadranten geven het volgende weer:
  • Groen: Stars, de toppers in het assortiment met een hoog volume en een hoge marge
  • Licht Blauw: Traffic Builders, producten met een hoog volume, maar met een relatief lage marge
  • Donker Blauw: Profit Generators, producten met een relatief laag volume, maar een hoge marge
  • Rood: Dogs, de probleem-producten met een laag volume en een lage marge
De gebruiker kan bij deze analyse kiezen uit een aantal variabelen en of de vergelijking gemaakt moet worden met het gemiddelde van de categorie of met een ingegeven constante.

Aan de hand van deze analyse kan besloten worden welke producten uit het assortiment moeten verdwijnen, waar er aan de marge gewerkt moet worden, waar het volume verbeterd moet worden en welke producten gekoesterd moeten worden.

Analysis Sample 4Thermometer Analyse

Bij deze analyse worden de producten in 7 gelijke groepen verdeeld aan de hand van de door de gebruiker geselecteerde variabele, in dit voorbeeld de winst. De "heetste" producten, de best presterende, zijn vuurrood. De slechtst presterende producten zijn "ijskoud", oftewel donker blauw.

De gebruiker kan bij deze analyse voor de variabele kiezen uit omzet, winst en volume.

Deze analyse biedt feitelijk een verdere verfijning van de Beste/Slechtste Analyse door alle producten te rangschikken. De gebruiker krijgt een goed beeld waar goed en minder goed presterende producten zich in het schap bevinden. Hierdoor is het mogelijk beter geïnformeerde beslissingen te nemen over het toekennen van de ruimte.

Analysis Sample 5

Via een interactieve dialoog kan heel snel van het hele assortiment of segmenten daarvan een scorekaart met de belangrijkste kengetallen gemaakt worden. Deze analyses kunnen bewaard worden, om daarna via de Excel-rapportages verder verwerkt te worden.

Het is ook mogelijk om de analyse direct naar het klembord te kopiëren en daarna in een andere applicatie zoals Word, Excel of PowerPoint te plakken.


Retail Shelf Planner biedt een directe verbinding met Excel voor het maken van professionele analyses en rapportages. Door gebruik te maken van de standaard templates, kan elke gebruiker zelfs zonder enige Excel-kennis krachtige rapporten genereren. Het is uiteraard mogelijk om additionele, op maat gemaakte templates toe te voegen of op een ad-hoc manier de gegevens verder te bewerken.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Excel analyses/rapportages die met Retail Shelf Planner gemaakt kunnen worden:

Analysis Sample 6

Analysis Sample 7

Analysis Sample 8

Analysis Sample 9